Charakteristika bloku: 

Děti se postupně budou seznamovat se znaky podzimu. Zaměříme se na počasí a na změny,

které se jeho vlivem v podzimní přírodě objevují /stromy,keře,sběr přírodnin/, představíme podzim jako čas sklizně nejen na zahrádkách, ale i na polích, uchovávání ovoce a zeleniny na zimu,zaměříme se na význam zdravé výživy pro lidský organismus, zdroje vitamínů kolem nás, prevence pro naše tělo,boj proti bacilům,zásoby na zimu. Budeme hledat barvy v podzimní přírodě, procvičíme si prostorové vztahy, číselnou řadu…

Povíme si, co se děje v živé přírodě- jak se ptáci,volně žijící zvířata, hmyz připravují na zimu.

Člověk se od přírody učí a nesmí jí škodit.

 

Doporučená témata:             1.   Krtečku, jaký je podzim?

                                                    2.   Ovoce a zelenina,to je zdraví , to je síla

                                                    3.   Krteček pomáhá uspat přírodu