Charakteristika bloku:

Opět se seznámíme s hlavními znaky zimy, jaké se udály změny oproti podzimu,seznámíme se s novými slovy, které zima přináší-jinovatka,náledí,ledovice…,budeme pozorovat vlastnosti ledu a vody při mrazech, povíme si , jak se má pečovat o zvěř a ptáky v mrazivých dnech.

Seznámíme se a vyzkoušíme zimní sporty, našich sportovcích.

Do tohoto bloku zařadíme i zintenzivněnou přípravu předškoláků před zápisem- opakováním

znalosti vlastního jména a příjmení, bydliště, čísel, písmen,časových a prostorových vztahů,

grafomotoriky…

 

Doporučená témata:              1.  Krtečku, co všechno umí zima?

                                                     2.  Zimní sporty

                                                     3.  Moje tělo, moje zdraví

                                                     4. Brzy budu školákem