PLÁN SPOLUPRÁCE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY A  KLUBU  RODIČŮ

 

                                                                 školní rok 2016 -2017

 

 

ZÁŘÍ  :              -   schůzka výboru  KR /návrh k doplnění členek do výboru KR,sestavení plánu

                               spolupráce, návrhy  projektů…/

                          -    třídní schůzka  všech rodičů  a vedení mat. školy /seznámení s org. škol.roku,

                               s návrhem plánu spolupráce MŠ a KR,seznámení s novými ekol. projekty, další  

                               návrhy rodičů k doplnění, diskuze/

                          -    spolupráce rodičů  při výstavce ovoce a zeleniny  ve třídě

                                                                                           

ŘÍJEN:             -   podvečerní setkání s dětmi a rodiči na školní zahradě –Dýňová strašidýlka

                              /říkanky a písničky o strašidlech,strašidelná stezka, spolupráce s bývalými žáky

                               naší MŠ/ 

                         -    pokračování projektu “Celé Česko čte dětem“                            

                         -    podzimní „Kutírna“

                        -   Lampionový průvod pro rodiče, děti a veřejnost

 

LISTOPAD:     -  schůzka výboru KR /příprava Mikulášské nadílky, předvánočního setkání u 

                             vánočního stromečku /

                         - „Vyletěl si pyšný drak“ – drakiáda pro rodiče a děti

                           -  předvánoční „Kutírna“  -  vánoční aranžmá

                           - výroba gelových svíček

 

PROSINEC:    -  Mikulášská  nadílka /ve spolupráci s KR při MŠ a Domem dětí v Kyjově/

                           -  předvánoční setkání /rodiče, boršovská veřejnost / pod názvem

                              „Krtečkovy Vánoce“ / ochutnávka cukroví, zpívání koled/

 

 LEDEN:           -  společné odpoledne s rodiči „Co jste nám upekli, to my sníme“ , tentokrát

                              „Co dům dal“

                          -    schůzka  výboru KR /příprava karnevalu , dalších akcí/

                          -    vyhlášení projektu  „ Co nám chutná, to my víme, krtečkovi poradíme“

                              zpracování návrhu jídelníčku na 14 dní

  

ÚNOR:             -  dopolední  masopustní karneval  se soutěžemi  pro děti

                           -  odpoledne s tatínky – hrajeme si, soutěžíme

 

BŘEZEN:        -  velikonoční tvoření s rodiči -  „Kutírna“

                         - odpoledne s babičkami a dědečky

 

DUBEN:          -  „Pojďte pane, budeme si hrát“ odpoledne pro sourozence

                       -  „Pexesiáda“ soutěž rodin v pexesu

                         

 

KVĚTEN:        -  odpolední slavnost k svátku  maminek                      

                           -  výlet rodičů s dětmi

            

ČERVEN:       -  celotýdenní  akce  k  MDD

                        -   „Když přijedou hasiči – oheň jenom zasyčí“ – návštěva hasičů v Kyjově              

                          -   rozloučení se školáky, rodiče pro děti zahrají divadlo /o pohádce bude rozhodnuto   

                              při první zkoušce/,   táborák s opékáním špekáčků, ohňová show Umbra