PLÁN SPOLUPRÁCE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY A  KLUBU  RODIČŮ

 

                                                                 školní rok 2021 -2022

 

 

ZÁŘÍ  :              

-   schůzka výboru  KR, sestavení a projednání plánu spolupráce , návrhy akcí

-   třídní schůzka  všech rodičů  a vedení mat. školy /seznámení s org. škol.

     roku, s návrhem plánu spolupráce MŠ a KR, seznámení s novými projekty,

     další návrhy rodičů k doplnění, diskuze/

-    spolupráce rodičů  při výstavce ovoce a zeleniny

-   zahájení projektu Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

-   návštěva knihovny

                                                                                           

ŘÍJEN:             

-   divadlo Hvězdička

-   návštěva kina Panorama

-   Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

-   drakiáda pro děti a rodiče

-   podvečerní setkání s dětmi a rodiči na školní zahradě spojené s lampionovým   

     průvodem pro rodiče, děti a veřejnost

 

LISTOPAD:     

-  40. + 1. výročí založení Mateřské školy – den otevřených dveří pro rodiče,   

    veřejnost  a zřizovatele, společné  setkání

-  Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

-  návštěva kina Panorama

-  schůzka výboru KR /příprava Mikulášské nadílky, předvánočního setkání  

    u vánočního stromečku /

                       

PROSINEC:   

-  Mikulášská  nadílka /ve spolupráci s KR při MŠ/

-  předvánoční Kutírna

-  Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

- Těšíme se na Vánoce -  předvánoční setkání /rodiče, boršovská veřejnost,

   ochutnávka cukroví, zpívání koled, divadlo s vánoční pohádkou a vystoupení dětí/

 

 LEDEN:           

-    schůzka  výboru KR /příprava karnevalu, dalších akcí/

-    Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

-    Pexesiáda pro tatínky a dědečky

  

ÚNOR:            

-   návštěva předškoláků v 1. třídě

-   Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

-   dopolední  masopustní karneval  se soutěžemi  pro děti

-  Babičko a dědečku, pojďme si hrát! společné odpoledne ve školce 

 

BŘEZEN:       

-  jarní Kutírna – výroba velikonoční dekorace

-  Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

- Návštěva knihovny

- Pojďte pane, budeme si hrát! - odpoledne pro sourozence

 

DUBEN:         

-  Čarodějky – společné setkání na zahradě /rodiče, děti, boršovská veřejnost/

-  Babička a dědeček do školky – čtení pro děti

-  Návštěva elektrifikované zahradní železnice ve Vracově

                         

KVĚTEN:        

-  odpolední slavnost k svátku  maminek

-  Babička a dědeček do školky – čtení pro děti 

-  Rytířský miniturnaj v hokejbale                    

-  výlet na Ranč Nevada /Smraďavka/

            

ČERVEN:    

- celotýdenní  akce  k  MDD

- Babička a dědeček do školky – čtení pro děti, ukončení projektu

-   „Když přijedou hasiči – oheň jenom zasyčí“ – návštěva hasičů v Kyjově              

-   rozloučení se školáky, pohádkový les pro děti, táborák s opékáním špekáčků                                                                                                 

   

Divadlo pro děti, kino, hudební a jiná představení budou probíhat dle aktuální nabídky.