Zápis do MŠ

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2024 – 2025

Seznam přijatých dětí


Zápis do MŠ

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2024 – 2025

proběhne v termínu 6. 5. – 7. 5. 2024 prezenční formou v příslušné budově MŠ.

Zápis MŠ 2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může zákonný zástupce vyplnit přímo při zápisu v mateřské škole. Evidenční list potvrzený pediatrem nebo jiné potvrzení, o zákonem stanovených očkováních, je možné dodat v průběhu správního řízení. Termín dodání potřebných potvrzení bude oznámen při zápisu na místě. U zápisu do MŠ není nutná přítomnost dětí.


Prázdninový provoz v době hlavních prázdnin 1.7. - 30.8.2024

Rozpis provozu MŠ během hlavních prázdnin (1.7.-30.8.2024)

Žádost o přijetí-prázdninový provoz 2024

Evidenční list

Evidenční list s potvrzením zdravotní způsobilosti dítěte pediatrem poskytne následně zákonný zástupce škole v originále.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy.

V případě, že je k předškolnímu vzdělávání v průběhu hlavních školních prázdnin přihlášeno více dětí, než kolik může MŠ přijmout (s ohledem na kapacitu MŠ, podmínky pedagogické i hygienické), rozhodne ředitel mateřské školy o přijetí dětí do MŠ losováním.

Mgr. Marta Valúšková, ředitelka MŠ

Pozn.

Vzdělávání v průběhu hlavních školních prázdnin zajišťuje Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova, pro děti z mateřských škol zřizovaných městem Kyjovem. V průběhu školních prázdnin není předškolní vzdělávání povinné, a to ani pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání (děti ve věku 5 – 7 let).


Zápis do MŠ

Seznam přijatých dětí 2023-2024


Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2023 – 2024

proběhne v termínu 10. 5. – 11. 5. 2023 prezenční formou v příslušné budově MŠ.

Informace k zápisu

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2023-2023

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může zákonný zástupce vyplnit přímo při zápisu v mateřské škole. Evidenční list potvrzený pediatrem nebo jiné potvrzení, o zákonem stanovených očkováních, je možné dodat v průběhu správního řízení. Termín dodání potřebných potvrzení bude oznámen při zápisu na místě. U zápisu do MŠ není nutná přítomnost dětí, ale rádi vás uvidíme.


Prázdninový provoz v době hlavních prázdnin 3.7. - 31.8.2023

Prázdninový provoz 2023

Žádost o přijetí - prázninový provoz 2023

Evidenční list


Žádost o přijetí - Заява про зарахування дитини

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Ředitelství mateřských škol v Kyjově / Дирекція дитячих садків м. Кийова

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є віза або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є віза або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису15. 6. 2022 з 8.00 до 16.00

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Boršovská, příspěvková organizace města Kyjova, Boršovská 3241/15a, 69701 Kyjov

Organizace zápisu / Порядок запису: 

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

         заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний     

         чесько-українській версії на сайтах окремих дитячих садків, або можна забрати її

         особисто у відповідному дитячому садку)

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

  1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Kyjově У Києві   dne/дата 1.6.2022                                                                

 

Mgr. Marta Valúšková

Ředitelka mateřské školy  / директора дитячого садкаOznámení o výsledcích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023, dle přiděleného registračního čísla, naleznete v přiloženém souboru.

Rozhodnutí o přijetí


Zápis do MŠ

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2022 – 2023 proběhne v termínu 3. 5. – 4. 5. 2021

prezenční formou v příslušné budově MŠ.

Informace k zápisu do MŠ

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může zákonný zástupce vyplnit přímo při zápisu v mateřské škole.
Evidenční list potvrzený pediatrem nebo jiné potvrzení, o zákonem stanovených očkováních, je možné dodat v průběhu správního řízení.
Termín dodání potřebných potvrzení bude oznámen při zápisu na místě.
U zápisu do MŠ není nutná přítomnost dětí, ale rádi vás společně přivítáme.

Kriteria pro přijetí do MŠ ve školním roce 2022/2023

Žádost o přjetí do MŠ


Prázdninový provoz v době hlavních prázdnin 1.7.-31.8.2022

více info zde:

Prázdninový provoz MŠ 2022

Evidenční list 

Žádost o přijetí - prázdninový provoz 2022


Zápis do mateřské školy Boršovská 2021/2022

seznam přijatých dětí ke stažení zde

proběhne 3.5. - 13.5.2021 distanční (neosobní) formou.

Plakát k zápisu do MŠ ke stažení zde:

Zápis MŠ 2021/2022

Co je potřeba k zápisu dodat:

- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí

- kopii rodného listu

- Evidenční list potvrzený pediatrem

- kopii zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

Pozn. pokud nemůžete vytisknout evidenční list z webových stránek školy, je možné se dohodnout na předání tohoto tiskopisu v MŠ (pište na e-mail msborsovska@seznam.cz)

Způsob podání žádosti:

- datovou schránkou (ID schránky): sbw63bg

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: msborsovska@seznam.cz

- do schránky umístěné při vstupu do areálu MŠ - na obálku uveďte datum vložení do schránky a pozn. Zápis do MŠ (potvrzení o přijetí žádosti bude oznámeno na e-mail v ní uvedený)

- poštou

- osobní podání lze v nezbytně nutných případech dohodnout (e-mailem, telefonicky)

REGISTRAČNÍ ČÍSLA ŽÁDOSTÍ budou zákonným zástupcům oznámena na e-mail uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze v jedné MŠ.

Kritéria přijetí dětí do MŠ 2021/2022


 Zápis do ZŠ 2021/2022

Plakát k zápisu do ZŠ ke stažení zde:

Zápis ZŠ 2021/2022

 

Webové stránky - bližší informace k zápisu na jednotlivé školy:

ZŠ J. A. Komenského                   http://www.zskyjov.cz/

ZŠ Dr. Joklíka                             http://www.zsjoklik.cz/

ZŠ Bohuslavice                           http://www.zsmsbohuslavice.cz/

 

 

Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka 

- RNDr. Vlastimil Válka 515 28 48 13 

- reditel@zsjoklik.cz, ms@zsjoklik.cz 

- www.zsjoklik.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice

- Mgr. Jovanka Rybová 518 617 023, 603 513 866 

- zskyjov.bohuslavice@seznam.cz 

- www.zsmsbohuslavice.cz 

 

Základní škola J. A. Komenského 

- Mgr. Radek Klech 518 306 565 

- zs.kom@zskyjov.cz, radek.klech@zskyjov.cz 

- www.zskyjov.cz

Prázdninový provoz

více info zde:

Provoz MŠ města Kyjova v době hlavních prázdnin

Evidenční list

Žádost o přijetí - prázdninový provoz 2021
Výsledky zápisu

Přijaté děti na školní rok 2020-2021

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2020 - 2021

proběhne v termínu 4. 5. - 14. 5. 2020 distanční formou.

 

Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu jednotlivých mateřských škol, včetně identifikace datové schránky.

 

Apelujeme na  zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

 

K zahájení správního řízení je třeba dodat: 

 

- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí

- kopii rodného listu dítěte

- Evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně

  čestného prohlášení zákonného zástupce (čestné prohlášení)

- kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

 

K podání žádosti využijte následující způsoby:

 

- datovou schránku (identifikace DS: sbw63bg)

- email s uznávaným elektronickým podpisem

- schránku umístěnou při vstupu do školy ( potvrzení přijetí žádosti bude oznámeno na email

  v ní uvedený)

- poštou

- osobní podání pouze v nezbytně nutných případech v termínu:

    13. 5. 2020 v době od 10.00 do 12.00 hodin

    14. 5. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin

 

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený

v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  MATEŘSKÝCH  ŠKOL


UKONČENÍ  ZÁPISU  DO  PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU je

 

ve čtvrtek 9. 4. 2020

 

 

Ředitelství mateřských škol zřizovaných městem Kyjovem                             2. 4. 2020


UPOZORŇUJEME RODIČE dětí naší MŠ, aby nejpozději do 20.3.2020 sdělili, zda bude jejich dítě navštěvovat MŠ o hlavních prázdninách! (děti zaměstnaných rodičů bez možnosti čerpání řádné dovolené). Kdo dosud nestihl, může své dítě přihlásit na e-mailu:msborsovska@seznam.cz

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  MATEŘSKÝCH  ŠKOL – přihlašování dětí

Vhledem k nastalé situaci nahlašujte zájem o prázdninový provoz ve své mateřské škole i v ostatních mateřských školách elektronicky.

V žádosti uveďte příjmení a jméno, datum narození, bydliště, termín docházky a MŠ, kterou navštěvuje.

Po ukončení karantény a znovuotevření MŠ v Kyjově,

v určeném termínu doručíte potvrzený evidenční list od dětské lékařky a zaplatíte školné!

Mateřská škola Nádražní

ms.nadraznikyjov@seznam.cz

Mateřská škola Střed

stred.ms@seznam.cz

Mateřská škola Za Stadionem

ms5.kyjov@seznam.cz

Mateřská škola Boršov

msborsovska@seznam.cz

Mateřská škola U Vodojemu

ms@zsjoklik.cz

 

Ředitelství mateřských škol zřizovaných městem Kyjovem                                               17. 3. 2020

PROVOZ mateřských škol města Kyjova v době hlavních prázdnin ( 1. 7. - 31. 8. 2020 )
  1. - 3. 7.  13. 7. - 17. 7. 27. 7. - 31. 7.  10. 8. - 14. 8. 17. 8. - 21. 8.
7. 7. - 10. 7. 20. 7. - 24. 7. 3. 8. - 7. 8. 24. 8. - 28. 8. + 31. 8.
Mateřská škola Nádražní školné 134,00 Kč uzavřena uzavřena uzavřena uzavřena
Mateřská škola Střed uzavřena školné 191,00 Kč uzavřena uzavřena uzavřena
Mateřská škola Za Stadionem uzavřena uzavřena školné 95,00 + 100,00 = 195,00 Kč uzavřena uzavřena
Mateřská škola Boršov uzavřena uzavřena uzavřena školné 100,00 Kč uzavřena
Mateřská škola U Vodojemu uzavřena uzavřena uzavřena uzavřena školné 220,00 Kč
Žádosti o přijetí dítěte do prázdninového provozu jiné než vlastní MŠ musí být podány v příslušné MŠ
v období od pondělí 23. 3. do středy 25. 3. 2020.  Po skončení zápisu další žádosti nebudou přijímány.
Žádáme rodiče, aby nejpozději do 20. 3. 2020 sdělili ve své vlastní MŠ, zda bude jejich dítě svoji MŠ o prázdninách navštěvovat.
K podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v prázdninovém provozu v jiné než ve své vlastní MŠ, 
je třeba doložit EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE s potvrzením,  že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
(tiskopis evidenčního listu si rodiče mohou vyzvednout ve své MŠ)
 *  Školné na prázdninový provoz bude vybíráno předem, a to ihned při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 *  Nastavení prázdninového provozu je v souladu s platnou legislativou.
 *  Prázdninový provoz v dané MŠ bude probíhat pouze v případě, že se v uvedeném termínu dostaví minimální počet dětí: v jednotřídní  MŠ alespoň 5 dětí, ve vícetřídní MŠ alespoň 10 dětí.
Sdělení všech ředitelství mateřských škol města Kyjova