Zápis do mateřské školy Boršovská 2021/2022

seznam přijatých dětí ke stažení zde

proběhne 3.5. - 13.5.2021 distanční (neosobní) formou.

Plakát k zápisu do MŠ ke stažení zde:

Zápis MŠ 2021/2022

Co je potřeba k zápisu dodat:

- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí

- kopii rodného listu

- Evidenční list potvrzený pediatrem

- kopii zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

Pozn. pokud nemůžete vytisknout evidenční list z webových stránek školy, je možné se dohodnout na předání tohoto tiskopisu v MŠ (pište na e-mail msborsovska@seznam.cz)

Způsob podání žádosti:

- datovou schránkou (ID schránky): sbw63bg

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: msborsovska@seznam.cz

- do schránky umístěné při vstupu do areálu MŠ - na obálku uveďte datum vložení do schránky a pozn. Zápis do MŠ (potvrzení o přijetí žádosti bude oznámeno na e-mail v ní uvedený)

- poštou

- osobní podání lze v nezbytně nutných případech dohodnout (e-mailem, telefonicky)

REGISTRAČNÍ ČÍSLA ŽÁDOSTÍ budou zákonným zástupcům oznámena na e-mail uvedený v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.

Apelujeme na zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze v jedné MŠ.

Kritéria přijetí dětí do MŠ 2021/2022


 Zápis do ZŠ 2021/2022

Plakát k zápisu do ZŠ ke stažení zde:

Zápis ZŠ 2021/2022

 

Webové stránky - bližší informace k zápisu na jednotlivé školy:

ZŠ J. A. Komenského                   http://www.zskyjov.cz/

ZŠ Dr. Joklíka                             http://www.zsjoklik.cz/

ZŠ Bohuslavice                           http://www.zsmsbohuslavice.cz/

 

 

Základní škola a Mateřská škola Dr. Joklíka 

- RNDr. Vlastimil Válka 515 28 48 13 

- reditel@zsjoklik.cz, ms@zsjoklik.cz 

- www.zsjoklik.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice

- Mgr. Jovanka Rybová 518 617 023, 603 513 866 

- zskyjov.bohuslavice@seznam.cz 

- www.zsmsbohuslavice.cz 

 

Základní škola J. A. Komenského 

- Mgr. Radek Klech 518 306 565 

- zs.kom@zskyjov.cz, radek.klech@zskyjov.cz 

- www.zskyjov.cz

Prázdninový provoz

více info zde:

Provoz MŠ města Kyjova v době hlavních prázdnin

Evidenční list

Žádost o přijetí - prázdninový provoz 2021
Výsledky zápisu

Přijaté děti na školní rok 2020-2021

Zápis do kyjovských mateřských škol pro školní rok 2020 - 2021

proběhne v termínu 4. 5. - 14. 5. 2020 distanční formou.

 

Všechny tiskopisy potřebné k vyřízení přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou přístupny zákonným zástupcům na webu jednotlivých mateřských škol, včetně identifikace datové schránky.

 

Apelujeme na  zákonné zástupce, aby žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze do jedné MŠ. 

 

K zahájení správního řízení je třeba dodat: 

 

- vyplněný tiskopis žádosti o přijetí

- kopii rodného listu dítěte

- Evidenční list potvrzený pediatrem nebo kopii očkovacího průkazu dítěte včetně

  čestného prohlášení zákonného zástupce (čestné prohlášení)

- kopie zprávy školského poradenského zařízení (SPC, PPP) pokud byla vydána

 

K podání žádosti využijte následující způsoby:

 

- datovou schránku (identifikace DS: sbw63bg)

- email s uznávaným elektronickým podpisem

- schránku umístěnou při vstupu do školy ( potvrzení přijetí žádosti bude oznámeno na email

  v ní uvedený)

- poštou

- osobní podání pouze v nezbytně nutných případech v termínu:

    13. 5. 2020 v době od 10.00 do 12.00 hodin

    14. 5. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin

 

Registrační čísla žádostí budou zákonným zástupcům oznámena na email uvedený

v žádosti o přijetí, ve výjimečných případech sms zprávou.PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  MATEŘSKÝCH  ŠKOL


UKONČENÍ  ZÁPISU  DO  PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU je

 

ve čtvrtek 9. 4. 2020

 

 

Ředitelství mateřských škol zřizovaných městem Kyjovem                             2. 4. 2020


UPOZORŇUJEME RODIČE dětí naší MŠ, aby nejpozději do 20.3.2020 sdělili, zda bude jejich dítě navštěvovat MŠ o hlavních prázdninách! (děti zaměstnaných rodičů bez možnosti čerpání řádné dovolené). Kdo dosud nestihl, může své dítě přihlásit na e-mailu:msborsovska@seznam.cz

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  MATEŘSKÝCH  ŠKOL – přihlašování dětí

Vhledem k nastalé situaci nahlašujte zájem o prázdninový provoz ve své mateřské škole i v ostatních mateřských školách elektronicky.

V žádosti uveďte příjmení a jméno, datum narození, bydliště, termín docházky a MŠ, kterou navštěvuje.

Po ukončení karantény a znovuotevření MŠ v Kyjově,

v určeném termínu doručíte potvrzený evidenční list od dětské lékařky a zaplatíte školné!

Mateřská škola Nádražní

ms.nadraznikyjov@seznam.cz

Mateřská škola Střed

stred.ms@seznam.cz

Mateřská škola Za Stadionem

ms5.kyjov@seznam.cz

Mateřská škola Boršov

msborsovska@seznam.cz

Mateřská škola U Vodojemu

ms@zsjoklik.cz

 

Ředitelství mateřských škol zřizovaných městem Kyjovem                                               17. 3. 2020

PROVOZ mateřských škol města Kyjova v době hlavních prázdnin ( 1. 7. - 31. 8. 2020 )
  1. - 3. 7.  13. 7. - 17. 7. 27. 7. - 31. 7.  10. 8. - 14. 8. 17. 8. - 21. 8.
7. 7. - 10. 7. 20. 7. - 24. 7. 3. 8. - 7. 8. 24. 8. - 28. 8. + 31. 8.
Mateřská škola Nádražní školné 134,00 Kč uzavřena uzavřena uzavřena uzavřena
Mateřská škola Střed uzavřena školné 191,00 Kč uzavřena uzavřena uzavřena
Mateřská škola Za Stadionem uzavřena uzavřena školné 95,00 + 100,00 = 195,00 Kč uzavřena uzavřena
Mateřská škola Boršov uzavřena uzavřena uzavřena školné 100,00 Kč uzavřena
Mateřská škola U Vodojemu uzavřena uzavřena uzavřena uzavřena školné 220,00 Kč
Žádosti o přijetí dítěte do prázdninového provozu jiné než vlastní MŠ musí být podány v příslušné MŠ
v období od pondělí 23. 3. do středy 25. 3. 2020.  Po skončení zápisu další žádosti nebudou přijímány.
Žádáme rodiče, aby nejpozději do 20. 3. 2020 sdělili ve své vlastní MŠ, zda bude jejich dítě svoji MŠ o prázdninách navštěvovat.
K podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v prázdninovém provozu v jiné než ve své vlastní MŠ, 
je třeba doložit EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE s potvrzením,  že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
(tiskopis evidenčního listu si rodiče mohou vyzvednout ve své MŠ)
 *  Školné na prázdninový provoz bude vybíráno předem, a to ihned při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 *  Nastavení prázdninového provozu je v souladu s platnou legislativou.
 *  Prázdninový provoz v dané MŠ bude probíhat pouze v případě, že se v uvedeném termínu dostaví minimální počet dětí: v jednotřídní  MŠ alespoň 5 dětí, ve vícetřídní MŠ alespoň 10 dětí.
Sdělení všech ředitelství mateřských škol města Kyjova