Mateřská škola Boršovská v Kyjově byla otevřena v říjnu roku 1980 . Zřizovatelem byly tehdejší Sklárny Moravia v Kyjově. Je postavena v okrajové části města – v Kyjově-Boršově. Do této dvoutřídní mateřské školy přiváželi zaměstnanci závodu své děti ze všech částí Kyjova. „Museli“ využívat své závodní školy, což mnohým činilo velké potíže, protože budova je umístěna na opačném konci města než mateřský závod. Časem však toto striktní rozhodnutí bylo vedením závodu zrušeno a mateřskou školu mohly navštěvovat i děti zaměstnanců jiných závodů a hlavně ji začali využívat rodiče dětí z této místní části Kyjova. V roce 1992 se stalo zřizovatelem mateřské školy město Kyjov. Z dvoutřídní mateřinky se stala jednotřídní s kapacitou 25 dětí, o které se starají dvě pedagogické pracovnice. Obě s pracují na celý úvazek. Dalšími pracovnicemi školy je školnice , kuchařka , vedoucí stravování a administrativní pracovnice v jedné osobě – všechny se sníženými úvazky. Externě pracuje při škole účetní, která zpracovává veškerou účetnickou agendu pro zřizovatel a další nadřízené orgány, mzdovou agendu také zpracovává externí pracovnice. Zápis do mateřské školy na školní rok 2019-2020 proběhl v polovině měsíce května 2019. Z části zděná a z části veloxová budova je postavena v rozlehlé zahradě, dnes už plné zeleně. Velký pozemek poskytuje různý terén – travnatou rovinku, louku, hustý borovicový a smrkový porost, ovocné stromy, mírný kopec, vyasfaltovanou plochu, neruší nás dopravní ruch z hlavní silnice. Zahrada je celoročně maximálně využívána k sezónním činnostem. /koupání,sprchování, sáňkování, bobování, jízdě na kolech, koloběžkách…. 1.7. 1999 vstoupila naše mateřská škola do právní subjektivity. Její součástí je i školní vývařovna.
V současné době část budovy pronajímáme, ve volném pavilonu je umístěna firma VOSS , která se zabývá distribucí potřeb pro knihaře, ale i volným prodejem kartonů, různých druhů barevných papírů apod. Součástí budovy je i byt, který je také pronajímán. Z těchto pronájmů plynou pro školu finanční prostředky , které zlepšují náš finanční rozpočet.
 
I když je škola umístěna v okrajové části Kyjova a máme do centra daleko /téměř 2 km/, snažíme se spolupracovat:
  * se zřizovatelem , kterým je město Kyjov
* s kyjovskými Mateřskými školami (Mezi Mlaty, MŠ a ZŠ Bohuslavice)
* s mimokyjovskými Mateřskými školami (Žádovice,Vřesovice)
* s kyjovskými základními školami
* se speciálními MŠ a ZŠ v blízkosti naší školy
* s Městským kulturním střediskem
* s Domem dětí a mládeže v Kyjově
* s Městskou knihovnou
* s folklorním souborem Kyjovánek II
* spolupráce s rodiči našich dětí