Charakteristika bloku: 

Děti se postupně budou seznamovat se znaky podzimu. Zaměříme se na počasí a na změny,

které se jeho vlivem v podzimní přírodě objevují /stromy, keře, sběr přírodnin/, představíme podzim jako čas sklizně nejen na zahrádkách, ale i na polích, uchovávání ovoce a zeleniny na zimu, zaměříme se na význam zdravé výživy pro lidský organismus, zdroje vitamínů kolem nás, prevence pro naše tělo, boj proti bacilům, zásoby na zimu. Budeme hledat barvy v podzimní přírodě, procvičíme si prostorové vztahy, číselnou řadu…

Povíme si, co se děje v živé přírodě- jak se ptáci, volně žijící zvířata, hmyz připravují na zimu.

Člověk se od přírody učí a nesmí jí škodit. 

 

Doporučená témata:            1.   Vítek má rád ovoce a zeleninu

                                        2.   Vítek a barvy podzimu

                                        3.   Vítek uspává  přírodu