Charakteristika bloku:

Opět se seznámíme s hlavními znaky zimy, jaké se udály změny oproti podzimu,seznámíme se s novými slovy, které zima přináší - jinovatka, náledí, ledovice…, budeme pozorovat vlastnosti ledu a vody při mrazech, povíme si, jak se má pečovat o zvěř a ptáky v mrazivých dnech.

Seznámíme se a vyzkoušíme zimní sporty, povíme si o našich sportovcích.

Do tohoto bloku zařadíme i zintenzivněnou přípravu předškoláků před zápisem - opakováním znalosti vlastního jména a příjmení, bydliště, čísel, písmen, časových a prostorových vztahů, grafomotoriky…

 

Doporučená témata:      1.  Vítek ví, co zima umí

                                          2.  Vítek umí bruslit, lyžovat, klouzat se i sáňkovat

                                          3.  Vítek ví, jak zůstat zdravý 

                                         4. Vítek se těší do školy