I. "OBLÁČEK POZNÁVÁ DĚTI A ŠKOLKU"

První tematický celek má tři podtémata:

- Školičko, kdo v tobě bydlí?

- Co už umím, co už znám

- Stačí se jen rozhlédnout

 
II. "OBLÁČEK POZNÁVÁ SVĚT KOLEM NÁS"

Druhý tematický celek  obsahuje celkem pět podtémat:

- Až já budu velká(ý), bude ze mě...

- Naše modrá planeta Země

- Doprava kolem nás

- Máme rádi zvířata

- Když vám nervy pění, zachrání vás čtení...

 
III. "KDYŽ PADÁ LISTÍ"

Třetí tematický celek nás seznamuje s ročním obdobím ve třech podtématech:

- Obláčku, co přináší podzim?

- Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla

- Obláček pomáhá uspat přírodu

 
IV. "PANÍ ZIMA KRALUJE"

Zde jsou čtyři podtémata:

- Obláčku, s čím přichází zima?

- Zimní sporty

- Moje tělo, moje zdraví

- Brzy budu školákem

 
V. "POMÁHÁME OBLÁČKU PROBOUZET PŘÍRODU"

Zůstávají dvě podtémata:

- Obláčku, co přináší jaro?

- A to kuře krákoře...

 
VI. "HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ"

Tento tematický celek bude obsahovat tři podtémata:

- Obláčku, s čím přichází léto?

- Malý svět broučků

- Hurá, prázdniny!

 
VII. "SLAVÍME S OBLÁČKEM"

Máme celkem 9 podtémat:

- Svatý Martin přijíždí

- Mikuláši mají sraz

- Už je tu zas vánoční čas

- Tři Králové

- Masopust

- Velikonoce

- Dnes má máma svátek

- Dnes má táta svátek

- Dnes slavíme my, děti!

 
TVP si dále pedagogické pracovnice doplňují, dotváří – dle zadaných témat a podtémat během celého školního roku. Celý program je variabilní, lze ho během roku analyzovat, doplňovat. Při jeho dotváření budeme klást důraz na:
* spolupráci s rodinou, tzn. s Klubem rodičů, jehož členky se podílejí na plánování akcí a potom na jejich realizaci
* spolupráci s kyjovskými organizacemi, se kterými se nám práce osvědčila (viz kapitola Charakteristika MŠ)
* vydávání školního časopisu Boršovjáček (alespoň 2 čísla za školní rok)
* pokračovat v projektu „Celé Česko čte dětem“
* přípravu nových projektů s ekologickým zaměřením ve spolupráci s rodiči
* přípravu předškoláků na vstup do 1. třídy ZŠ
 
ŠVP a TVP musí mít návaznost na námi stanovené cíle koncepce.